+84 903 976 741

Tháng: Tháng Mười 2021

Hàng triệu website trên thế giới bị err_cert_date_invalid

Nguyên nhân là do chứng chỉ gốc DST Root CA X3 của Let’s Encrypt bị hết hạn và buộc Let’s Encrypt phải thay mới một chứng chỉ gốc khác là ISRG Root X1. Tuy nhiên với website sử dụng chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt với chứng chỉ gốc là ISRG Root X1 thì sẽ không thể truy cập được với các thiết bị, hệ điều hành hoặc phần mềm đã cũ. Vì vậy kể từ ngày 01/10/2021, sẽ có rất nhiều người sử dụng các thiết bị cũ không thể truy cập vào website sử dụng chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt. Một số web lớn cũng bị ảnh hưởng