+84 903 976 741

Thẻ: blockchain

Web 3.0, 1 tương lai xa ít nhất 10 năm tới

Các công nghệ Vạn vật kết nối (Internet Of Things), Trí tuệ nhân tạo (AI), Lưu trữ phân tán (Distributed Web), mạng Dữ liệu chuỗi khối (Blockchain network) sẽ kết nối cả thế giới đến từng cá nhân để phục vụ cả cuộc đời.

Năm xu hướng IoT hàng đầu cần theo dõi vào năm 2021

Chỉ trong vài năm, Internet of Things đã phát triển từ công nghệ công nghệ mới lạ thành một ngành công nghiệp chính thức hứa hẹn trở thành sự bùng nổ công nghệ lớn tiếp theo. Với số lượng thiết bị kết nối dự kiến đạt hơn 38 tỷ vào năm 2020, tiềm năng cho một cuộc cách mạng công nghệ dựa trên IoT thực tế là không giới hạn.