lienhe@itgiup.com
+84 903 976 741
+84 86 980 1002

Thẻ: người dùng

5 ĐIỀU HÀNG ĐẦU NGƯỜI DÙNG MONG MUỐN TRONG TRỢ LÝ GIỌNG NÓI

Chúng tôi thấy các biến thể nhân khẩu học thú vị khi nói đến đặc điểm tính cách của trợ lý giọng nói. Những người trả lời trẻ nhất của chúng tôi – Gen Z – có nhiều khả năng muốn một người nổi tiếng hoặc một giọng nói trẻ trung. Điều này cũng được chuyển thành cách họ khám phá thương hiệu. Thế hệ Z có khả năng cao hơn 82% so với người tiêu dùng trực tuyến trung bình ở Anh và Hoa Kỳ.