+84 903 976 741

Thẻ: voip

Voip là gì?

Voip là công nghệ truyền âm thanh, hình ảnh tương tự như điện thoại bàn truyền thống, nhưng dùng dây mạng. Công nghệ cũ là có dây điện thoại riêng, nhưng với voip cứ có internet là gọi được. Chất lượng rõ ràng như điện thoại bình thường, có ghi âm đầy đủ, lịch sử cuộc gọi, gọi đến và gọi đi, nên nhờ đó có thể kết nối với các phần mềm CRM để chăm sóc khách hàng. CRM quản lí thông tin khách hàng, lịch chăm sóc khách, lịch sử giao tiếp với khách hàng một cách chi tiết