+84 903 976 741

Voip là gì?

tổng đài viên - telesales

Voip là công nghệ truyền âm thanh, hình ảnh tương tự như điện thoại bàn truyền thống, nhưng dùng dây mạng. Công nghệ cũ là có dây điện thoại riêng, nhưng với voip cứ có internet là gọi được. Chất lượng rõ ràng như điện thoại bình thường, có ghi âm đầy đủ, lịch sử cuộc gọi, gọi đến và gọi đi, nên nhờ đó có thể kết nối với các phần mềm CRM để chăm sóc khách hàng. CRM quản lí thông tin khách hàng, lịch chăm sóc khách, lịch sử giao tiếp với khách hàng một cách chi tiết.

Tổng đài điện thoại Voip là máy chủ quản lí các điện thoại voip như: cấp số nhánh cho điện thoại, kết nối với số điện thoại của nhà mạng, từ đó có thể gọi cho khách hàng với nhiều số điện thoại khác nhau, kể cả số bàn hay số di động. Tổng đài voip còn nhận các cuộc gọi khách hàng gọi đến tổng đài và tự chuyển cuộc gọi tới các máy nhánh theo cài đặt mong muốn. Tổng đài còn có thể liên kết với phần mềm CRM để gọi và quản lí thông tin khách hàng, lịch sử cuộc gọi, ghi âm cuộc gọi để từ đó có dữ liệu chăm sóc khách hàng tốt hơn.

điện thoại voip yealink T19
điện thoại voip yealink T19
điện thoại voip yealink VP59
điện thoại voip yealink VP59
Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.