+84 903 976 741

Web 3.0, 1 tương lai xa ít nhất 10 năm tới

web 3.0

Web 3.0, 1 tương lai xa ít nhất 10 năm tới

Ngày nay, các dự án Phân tán (decentralized) ngày càng nhiều và được đầu tư mạnh rất nhiều tiền vào, huy động qua nhiều kênh, phổ biến là phát hành tiền mã hoá (cryptocoin). Rất nhiều lượng chất xám đổ vào nghiên cứu, phát triển nhiều công nghệ khác nhau. Rất người nghĩ rằng nó bong bóng ảo và sẽ đổ vỡ, nhưng không! Đằng sau những đổ vỡ sẽ là sản phẩm công nghệ mới tốt hơn để phục vụ loài người, những sản phẩm tốt nhất và hiệu quả thực dụng nhất, của những con người trí tuệ đã dồn tâm huyết, cuộc sống xây dựng nên những sản phẩm ấy để phục vụ con người.

Các công nghệ Vạn vật kết nối (Internet Of Things), Trí tuệ nhân tạo (AI), Lưu trữ phân tán (Distributed Web), mạng Dữ liệu chuỗi khối (Blockchain network) sẽ kết nối cả thế giới đến từng cá nhân để phục vụ cả cuộc đời. Thử tưởng tượng, trong tương lai, 1 con người sinh ra, lớn lên, già đi, máy móc công nghệ sẽ đưa mọi thứ đến với bạn mà bạn còn chưa biết bạn muốn gì. Từ ăn uống như thế nào cho khoẻ, quần áo mặc gì vào thời điểm nào, làm việc gì, giải trí gì, đi đâu, gặp ai, yêu ai, lịch làm việc, công việc phù hợp, mọi thủ tục giấy tờ cá nhân,… đều được cho bạn gợi ý lựa chọn tốt nhất. Sẽ còn là tương lai xa đến ngày đó, nhưng nó đang được tạo dựng trong hôm nay.

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.